Izaberite stranicu
Principe zdrave ishrane nije razvio svet nauke već sama priroda

Principe zdrave ishrane nije razvio svet nauke već sama priroda

Asidox dijeta – Asidox ishrana je protokol koji je posle dugogodišnje praktične primene i naučnih dokaza proglašen kao najobuhvatniji i najdetaljniji pristup pojedinačnom modelu ishrane do sada. Protokol je poseban po tome jer predstavlja individualni pristup u oblasti različitih zdravstvenih potreba.

(des Verbandes für Ernährung und Diätetik / VFED)

 

 

ASIDOX dijeta –  ASIDOX ishrana (po dijagnozama) je protokol definisan na osnovu: biološke vrednosti, antiupalnog, antioksidativnog i regenerativnog delovanja, prebiotskog i probiotskog sastava, količine enzima i inhibitora enzima, vitamina i antivitamina, prisustva endogenih i egzogenih toksina, hormonski aktivnih supstanci, odnosa nutrijenata (hranjivih sastojaka), alergenog potencijala i netolerancije hrane uslovljeno emocionalim promenama.

 

Izvod iz: Asidox dijeta – Asidox ishrana

Najvažniji ako ne i jedini razlog nedostatka slobodne energije je zamaranje tela koje pored svega jeste izvor starenja i osnovni uzrok svih bolesti. Telo u sebi zadržava čestice mrtvih ćelija, proteine, masti i time zatrpava međućelijske prostore, limfne i krvne sudove. Ovaj otpad ometa normalno funkcionisanje tela, u stvari ometa komunikaciju ćelija smanjujući snagu električnih signala koje one međusobno prenose.

Varenje hrane je uređeno na jednostavan i istovremeno poseban način. Za asimilaciju hrane potrebno je da u organizam bude unešena odvojeno uzastopno, bez mešanja jedne sa drugom. Ako se ovo pravilo krši, hrana se ne probavlja i počinje da trune a onda truje celo telo. Istovremeno u telu počinje da se stvara celo jedno skladište otpanih materija, što počinje da rezultira sve većim viškom kilograma, organskim bolestima i psihičkim disharmonijama. Sistemi za eliminaciju i izlučivanje toksina nemaju vremena da se izbore sa otpadnim materijama i telo ga po logici smešta gde god je to moguće.

Naše telo ima ogromne rezerve i ponekad uspe da izdrži sedamdeset i više godina. Međutim, već na sredini svog životnog puta čovek počinje da doživljava posledice ovih procesa. Prekomerna težina, bolest, letargija, različita psihička stanja. Stvar je u tome što energetsko telo čoveka koje je osetljivo na onemogućavanje procesa eliminacije dovodi do gubitka vitalnosti. Smanjenje energije povlači za sobom patološke poremećaje u telu.

Ali možete obnoviti staru energiju i čak steći takvo zdravlje kakvo nikada ranije niste imali. To treba raditi postepeno, u nekolio faza: sekvencijalna ishrana, odvojena ishrana, odbacivanje niza proizvoda, sirova prehrana i drugo. Ako odmah pređete  na upotrebu isključivo prirodnih proizvoda organizam jednostavno ne može izdržati drastične promene i telu je potrebno vreme da se ponovo izgradi.

Princip sekvencijalne ishrane je jesti ne odjednom, već prvo jednu vrstu proizvoda, zatim drugu i tako dalje. Pre svega jede se ono što se apsorbuje. Kada hrana prođe kroz gastrintestinalni trakt u odvojenim slojevima ona uveliko olakšava varenje i smanjuje količinu otpadnih materija. Isto tako, možete piti tečnost petnaestak minuta pre jela i dva sata nakon jela inače se želudačna kiselina razblažava a hrana ne apsorbuje već jednostavno truli.

Vreme i uslovi probave različitih proizvoda su veoma različiti, pa ako ih pomešate, neminovno postaju „proizvodni otpad“ koji se, bez vremena za izlučivanje, odlaže u organizam u obliku masti i šljake. Jedino što se kombinuje sa gotovo svim je sveže bilje.

Globalni problemi kao što su prekomerna težina, bolesti, starenje, depresija, pesimizam, nedostatak vitalnosti dugujemo najvećoj globalnoj pošasti – neznanju.

 

Stručni saradnik (Serbia) dr sci. med. Draško Jevđenić

Bioinformacioni centar Beograd

Call centar:

+381 65 449 60 26 (tel i viber)

+387 66 630 949 (tel i viber)

e – mail:

bioinfocentar@gmail.com

asidox@hotmail.com

 

Ljudima ili Otvoreno pismo mladom čoveku o životu

Ljudima ili Otvoreno pismo mladom čoveku o životu

Rečeno vam je da su stare moralne vrednosti prošlost. To je laž.

Za početak, podsetiću vas na nekoliko istina koje su drevne, poput sveta, koje ni tehnološki napredak ni nihilistička filozofija ne mogu ukinuti.

Moralne vrednosti nisu besmisleni izum oronulih moralista jer ako pažljivije pogledate modernu osobu, onda ćete pod verbalnom ljuskom pronaći osobu kakva je bila u svakom trenutku prošlosti.

Mnogi govore o kraju klasične kulture. Činjenice su nepobitne, kažu. Nema sumnje da se sa 20. vekom završava pet hiljadu godina ljudskog razvoja – doba velikih klasičnih kultura – a mi smo na pragu nove ere. Neće biti ni najmanje sličnosti sa prošlošću. Prethodno obnovljena duhovna i intelektualna bit koja je ušla u istorijski uslovljen oklop sada će oživeti u novom telu.

 

Međutim . . .

 

Prvo pravilo, ne možete živeti za sebe.

Misleći samo na sebe, čovek će uvek naći hiljadu razloga da se oseća nesretnim. Nikada nije radio sve što je želeo i morao, nikada nije dobio sve što je po njegovom mišljenju zaslužio, retko je bio voljen onako kako je sanjao da bude voljen. Beskrajno žvaćući svoju prošlost, iskusiće samo žaljenje i kajanje iako su oboje besmisleni. Još uvek je nemoguće precrtati prošlost. Pokušajte bolje stvoriti sadašnjost kojom ćete se kasnije moći ponositi. Svako ko se trudi zbog drugih – svog okruženja, druge osobe,  kreativnosti, izgladnelih ili progonjenih – kao magijom zaboravlja na svoje melanholične i sitne svakodnevne nevolje.

Pravi spoljni svet je istinski unutrašnji svet.

 

Drugo pravilo je, delovati

Umesto da se žali na apsurdnost sveta, čovek treba pokušati preobraziti ugao gde ga je sudbina bacila. Čovek nije u stanju da promeni univerzum i ne treba težiti tome. Čovekovi ciljevi su bliži i jednostavniji: raditi svoje – pravilno odabrati, duboko proučavati i u tome tražiti savršenstvo.

 

Treće pravilo je verovati u snagu volje

Nije istina da je budućnost potpuno i savršeno unapred određena. Velika osoba može promeniti tok istorije. Oni koji imaju hrabrosti da žele, mogu da promene svoju budućnost. Naravno, niko od nas nije svemoguć, sloboda čoveka ima svoje granice. Treba živeti na granici mogućnosti i želja. A budući da naše mogućnosti zavise od toga, šta se usudimo da radimo, moramo uvek biti u formi bez razmišljanja o njihovim ograničenjima. Dajući sebi popustljivost, čovek je lenj i uplašen, trudom volje primorava se na savesni rad i dela.

Možda je volja kraljica vrlina.

 

Četvrto pravilo je jednako važno – morate biti verni

Vernost reči, obavezama, drugima, sebi. Morate biti jedan od onih ljudi koji nikada nisu sebe izneverili. Odanost nije laka vrlina. Postoji hiljadu iskušenja koja čekaju čoveka. Ako sam izabrao profesiju a zatim se razočarao u nju, ne mogu je promeniti. Ako se pridružim nekoj organizaciji i vidim da se ona u potpunosti sastoji od ništavila i pohlepnih prevaranata, ne mogu da odem do druge vodeći računa da se sastoji od dostojnijih ljudi. Ne. Lojalnost ne mora biti slepa. Međutim, ne zaboravite da često osnova neverstva nije toliko loš izbor koliko obična prevrtljivost. Bilo koji izbor je loš ako osoba sedi skrštenih ruku, ali svaki izbor može biti uspešan ako to samo želite. Zanimanje se uvek bira slepo – uostalom, može se izučavati tek nakon što se napravi izbor. Tako je i u ljubavi.

Vernost stvara tlo za sebe.

Andre Maurois, „Otvoreno pismo mladom čoveku o nauci o životu“

 

Verovatno će vam se ova životna pravila činiti i prestroga i previše uopštena. To savršeno razumem, ali ne mogu da predložim druge.

Budite u stanju da se nasmejete svojim i mojim – rečima i delima. Ako ne možete da prevaziđete svoje slabosti, prihvatite ih, ali ne zaboravite u čemu je vaša snaga. Svako društvo u kojem građani misle samo na časti i zadovoljstva, svako društvo koje dozvoljava nasilje i nepravdu, svako društvo u kojem ljudi ne osećaju ni najmanje poverenje, bilo koje društvo čiji članovi ni u čemu ne teže boljem, osuđeno je na propast.

Svako društvo koje prestane da poštuje vrednosti koje su ga rodile, umire.

Tako je bilo oduvek – tako će uvek i biti.

 

 

dr sci. med. Draško Jevđenić

Bioinformacioni centar Beograd

 

Asidox dijeta – ishrana po dijagnozama

Asidox dijeta – ishrana po dijagnozama

Bolest je posledica necelishodne ishrane. Necelishodna ishrana rezultat izopačenih prohteva. Izopačeni prohtevi proizvod psihičke disharmonije koja nastupa usled nedostatka čiste ljubavi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Medicina divina

Asidox dijeta

 

ASIDOX dijeta – ASIDOX ishrana po dijagnozama je protokol definisan na osnovu: biološke vrednosti, antiupalnog, antioksidativnog i regenerativnog delovanja, prebiotskog i probiotskog sastava, količine enzima i inhibitora enzima, vitamina i antivitamina, prisustva endogenih i egzogenih toksina, hormonski aktivnih supstanci, odnosa nutrijenata (hranjivih sastojaka), alergenog potencijala i netolerancije hrane uslovljeno emocionalim promenama.

 

ASIDOX dijeta – ASIDOX terapijska ishrana je protokol ishrane po dijagnozama zasnovan na sledećim naučnim i praktičnim iskustvima:

 

Geni sami po sebi ne određuju da li će bolest nastati. Oni funkcionišu ekspresijom ili aktiviranjem. Ali ishrana i okruženje jesu ključ koji će se geni aktivirati.

Zavisno od kvaliteta hrane u našem svakodnevnom jelovniku naše stanje iz dana u dan proporcionalno se menja izazivajući promene u kvalitetu krvi i nervnim reakcijama što na duži rok dovodi do promena u funkciji a onda i do promena u strukturi.

Dugogodišnja istraživanja definitivno su označila upalni proces i poremećaj mikrocirkulacije u organizmu kao glavni uzrok  patoloških stanja. Savremeni naučnici ovu oblast medicinske nauke smatraju novim konceptom lečenja.

Netačno je ustaljeno mišljenje da hrana koja je prirodna mora biti istovremeno i zdrava a da su samo namirnice koje su tehnološki obrađene potencijalno opasne.

Dužina života je obrnuto proporcijalna stepenu iscrpljenosti enzimskog i koenzimskog potencijala organizma.

Važno je održati visok nivo dinamičnosti hemijskih procesa transformacije energije i materije u organizmu.

Toksini akumulirani u telu odgovaraju sukobu potisnutom u psihi.

Mnoge namirnice sadrže veliki broj enzima ali i inhibitora enzima. Ukoliko se ovi inhibitori ne deaktiviraju predstavljaju veliki napor za probavni sistem.

Uzrast je jedan od najvažnijih faktora u svim protokolima jer se metabolizam menja na svakih pet do sedam godina.

Prekomerno konzumiranje jedne tvari je veoma štetno za zdravlje.

Naša percepcija spoljnog sveta koja dovodi do emocionalnih udara utiče na veoma brzu potrošnju vitamina i minerala.

Najvažnije je pravilno kombinovanje hrane.

Značaj demulcenata u ishrani – hrana koja umiruje upale i iritirana tkiva.

Opterećenje endotoksinima kao posledica povećanog broja endotoksinskih bakterija u crevima dovodi do gojaznosti i obolenja.

Čak 90% tkiva primarnog živca koji se zove vagus nosi informacije od želuca prema mozgu a ne obratno.

Depresija povezana sa niskim nivoom serotonina ili višak serotonina koji uključuje upale mogu biti otklonjeni hranom.

Čovekove reakcije i ponašanje definišu neurološki, biohemijski, genetski, kognitivni, psihodinamski, socijalni faktori okruženja i energetski tokovi.

Ne postoji univerzalni savet, postoji jedinstven okvir oko koga je izgrađena individualnost svake ličnosti. Tako je i sa hranom.

 

Autori Asidox ishrane po dijagnozama i kontakt (Serbia):

Dr Asidox Team

Bioinformacioni centar Beograd

Call centar:

+381 65 449 60 26 (tel i viber)

+387 66 630 949 (tel i viber)

e – mail:

bioinfocentar@gmail.com

asidox@hotmail.com

 

 

Ishrana i zdravlje dojki

Ishrana i zdravlje dojki

ASIDOX dijeta –  ASIDOX ishrana po dijagnozama je protokol definisan na osnovu: bioloških vrednosti, antiupalnog, antioksidativnog i regenerativnog delovanja, prebiotskog i probiotskog sastava, količine enzima i inhibitora enzima, vitamina i antivitamina, prisustva endogenih i egzogenih toksina, hormonski aktivnih supstanci, odnosa nutrijenata (hranjivih sastojaka), alergenog potencijala i netolerancije hrane uslovljeno emocionalim promenama.

 

Izvod – (deo Asidox protokola)

Namirnice biljnog porekla: Asidox ishrana po dijagnozama – Zdravlje dojki

 

Da li ste znali da određena ishrana uz druge zdrave okolnosti može prirodno da spreči rak dojke.

Među slučajevima raka dojke samo 4 do 8 procenata bilo je posledica genetskih oštećenja, dok se 92 do 96 procenta može pripisati faktorima životne sredine i stila života, uključujući ishranu i gojaznost.

Naučno je dokazano da su najbolje  namirnice biljnog porekla u preveciju kao i kod raka dojki:

Brokoli

Svakodnevno konzumiranje krstastog povrća poput brokolija pomaže u izbegavanju pojave karcinoma. Studije ukazuju da je to posledica glukozinolata koji deluju u zaštiti biljaka. Ova jedinjenja imaju anti – tumorske efekte i pomažu u sprečavanju metastaza. Pored brokolija, najbolji izbor su još karfiol i kupus.

Laneno seme

Odličan izvor omega-3 i fitonutrijenata.Lignani su jedinstveni polifenoli povezani sa vlaknima koji nam pružaju antioksidativne prednosti za anti-starenje, ravnotežu hormona i ćelijsko zdravlje.

Orasi

Orasi su bogati omega-3 masnim kiselinama koje kontrolišu upalu, a isporučuju protein, vlakna i mikronutrijente.

Spanać

Spanać i drugo lisnato zelje neverovatno su bogati vitaminima, mineralima, enzimima i antioksidantima. Takođe imaju vrlo malo kalorija i natrijuma, o kojima se  mora voditi računa  kada je u pitanju zdravlje dojki. Listnasto zelje, poput spanaća, takođe služi kao prirodni izvor glukozinolata, za koje studije pokazuju da mogu deaktivirati karcinogene i pomoći reprogramiranju ćelija raka da budu uništene.

Borovnice

Borovnice takođe spadaju u red namirnica prvog izbora jer sadrže veliku koncentraciju antioksidanata koji se bore protiv bolesti. Oni su takođe hrana sa visokom količinom vlakana koju preporučuju istraživači za zdravlje dojki. Borovnice su posebno bogate proantocijanidinima, koji pomažu u smanjenju oštećenja slobodnim radikalima i podstiču zdravo starenje. Ostali odličan izbor uključuju maline, trešnje, godži bobice i jagode.

Maslinovo ulje

Maslinovo ulje ima antioksidativna i protivupalna jedinjenja. Istraživači veruju da konzumiranje maslinovog ulja kao dela mediteranske ishrane doprinosi njegovim blagotvornim efektima u prevenciji raka.

Avokado

Avokado je bogat mikrohranjivim sastojcima, uključujući vitamin C, vitamin E, vitamin B6, folat i kalijum. Bogat je fitokemikalijama koji igraju važnu ulogu u inhibiciji rasta ćelija karcinoma.

Leblebija

Leblebija je bogata proteinima, vlaknima, omega-6, omega-3 masnim kiselinama i folatima. Obezbeđuje neophodne hranljive materije i vlakna na bazi biljaka, što je takođe važno za zdravlje dojki. Studija na životinjama otkrila je da lektin leblebije (proteini u zrnu) deluje protiv raka i da se može koristiti kao izvor leka za lečenje raka dojke. Bilo koji pasulj se preporučuje kao deo ishrane.

Sočiva

Sočiva su takođe hrana bogata hranljivim materijama koja sadrži mnogo proteina, vlakana i gvožđa. Istraživanje ističe da polifenoli i druga bioaktivna jedinjenja u sočivu uveliko doprinose sposobnosti mahunarki da smanji pojavu bolesti poput raka, dijabetesa, gojaznosti i kardiovaskularnih bolesti.

Slatki krompir

Slatki krompir obezbeđuje složene ugljene hidrate, vlakna, vitamin A, vitamin C i nekoliko drugih važnih hranljivih materija. Slatki krompir je takođe bogat antioksidantima, uključujući beta-karoten koji ima zaštitno dejstvo protiv oštećenja slobodnih radikala. Studije objavljene u naučnim izveštajima otkrile su da jedinjenja iz slatkog krompira mogu imati potencijalne anti – tumorske efekte i mogu inhibirati metastaze.

Kurkuma

Kurkuma je jedna od najmoćnijih namirnica za zdravlje dojke zbog svog aktivnog sastojka kurkumina. Ovo jedinjenje smanjuje veličinu tumora i bori se protiv raka dojke. Prema istraživačima, kurkumin modulira karcinogenezu kroz uticaj na ćelijski ciklus i proliferaciju, apoptozu, starenje, širenje raka i angiogenezu.

Zeleni čaj  

Zeleni čaj sadrži polifenole čije je dejstvo dokazano u borbi protiv tumorskih ćelija. Polifenole sadrže i kupine, jagode, kakao prah, tamna čokolada.

Integralne žitarice

Celovite žitarice uključuju zobenu kašu, smeđi pirinač, proso, ječam, amarant, heljdu. Umereno, celovite žitarice mogu biti odličan izvor vlakana, ali svakako treba preskočiti rafinirane ugljene hidrate.

 

Hrana na biljnoj bazi koju treba izbegavati

 

Soja

Soja sadrži fitoestrogene a ti fitoestrogeni oponašaju estrogen u organizmu.

Biljno ulje  

Visoka toplota i pritisak uništavaju antioksidante i menjaju hemijsku prirodu masti, stvarajući opasne slobodne radikale.

Voćni sok

Iako voće može biti korisno u biljnoj ishrani, voćni sok uglavnom sadrži više šećera koji brže pogađa krvotok.

Uz deo navedene ishrane, zdravlje, prevencija i lečenje obuhvataju još čitav niz preporuka i navika opšteg dobrog zdravlja žene.

 

dr Ivana MIljković / konsultantant Asidox ishrane po dijagnozama

  zdravljeinfo.com@gmail.com

asidox@hotmail.com

 

 

Asidoxin: Vaskulitis – upala zidova krvnih sudova

Asidoxin: Vaskulitis – upala zidova krvnih sudova

Zašto dolazi do upale krvnih sudova i šta tada treba učiniti

Postavljanje dijagnoze vaskulitisa jedan je od najvećih izazova u medicini. Preciznije pod nazivom vaskulitis misli se na raznoliku grupu procesa u zidu krvnih sudova. Klinička slika upale  zavisi od obima zahvatanja pojedinog organa ili organskog sistema kao i o ukupnom broju zahvaćenih organa.

Šta se krije iza dijagnoze vaskulitisa

Ova bolest može imati različite uzroke. Danas lekari razlikuju nekoliko dominantnih.

  1. Zarazni faktor. Glavnu ulogu u nastanku vaskulitisa igraju žarišta hronične infekcije u telu. Postoji privremena veza između pojave zarazne bolesti i pojave vaskulitisa. Stoga se mora zapamtiti da bilo koji infektivni fokus u telu može predstavljati opasnost za krvne sudove. Ova bolest može da se pojavi usled primarne lezije u sistemu krvotoka, kao i sekundarne koja nastaje pod uticajem bakterija, toksina, imunih kompleksa i virusa na zidu krvnih sudova. Treba napomenuti da se sekundarni vaskulitis može oblikovati kod zaraznih ili autoimunih bolesti, kao i kod malignih tumora.
  2. Uloga lekova u razvoju vaskulitisa. Znaci oštećenja krvnih žila mogu se pojaviti odmah nakon kontakta leka sa pacijentom. Trenutno je poznato više od 150 lekova, čiji unos izaziva razvoj vaskulitisa. Najčešće, ova vrsta reakcije može izazvati uzimanje sulfa lekova, antibiotika, jodnih preparata, radioaktivnih supstanci, B vitamina, analgetika i tuberkulostata.
  3. Nasledna predispozicija se takođe ne može isključiti.
  4. Isto tako, krvni sudovi mogu patiti zbog pregrevanja ili hipotermije osobe i mnogih drugih faktora. Koji organi će patiti od vaskulitisa, zavisi od toga koji su krvni sudovi pogođeni bolešću. Recimo, s oštećenjem koronarnih sudova srca, počinju problemi sa srčanim mišićima usled kršenja njegove ishrane. Posledica hemoragijskog vaskulitisa može biti artritis, često sa ozbiljnim zajedničkim deformacijama i poremećajem gastrointestinalnog trakta. U slučaju oštećenja krvnih sudova u bubrezima dolazi do nefritisa, infarkta bubrega i tako dalje.

Simptomi

Povećanje temperature, osipi na koži, gubitak snage, bol u mišićima, zglobovima, trbuhu i drugi neprijatni simptomi mogu signalizirati razvoj vaskulitisa – upale zidova krvnih sudova.

Simptomi hemoragičnog vaskulitisa su uvek očigledni: javljaju se u obliku osipa na koži koji mogu proći talasom. Veoma često možete videti osip na više mesta koji ima različite faze razvoja. Karakteristični popratni simptomi su oticanje kože ispod vlasišta koje se može proširiti na usne. Edemi se mogu javiti na nogama, leđima, na rukama i u perineumu. Kod sistemskog vaskulitisa, nekoliko tkiva ili organa u telu je uključeno u proces bolesti odjednom, pa lečenje uključuje sveobuhvatan i individualan pristup. Osnova sistemskog vaskulitisa je stvaranje mikrotromba koji začepljuju sitne sudove, usled čega se razvija ishemija tkiva usled nedovoljnog snabdevanja kiseonikom kroz oštećeni krvotok. Sistemski vaskulitis nastaje zbog vaskularnih lezija bilo koje lokalizacije. Najčešće se aktiviranje tromboze dešava na pozadini infekcije ili alergije. Vaskulitis ima mnogo različitih simptoma, pošto pogađa razne organe. Ako je koža pogođena, pojavljuju se svrab i osip na koži. Ako bolest pogađa krvne sudove koji snabdevaju krv nervnim tkivima, tada dolazi do smanjenja osetljivosti i slabosti mišića. U slučaju da utiče na bolest moždanih krvnih sudova, rizik od moždanog udara raste a ako je pogođeno srce, moguć je i srčani udar. Takođe, vaskulitis karakteriše nedostatak apetita, gubitak težine, vrućica i gubitak snage. U prvoj fazi potrebno je proći opšti pregled, a zatim pažljivo pregledati pogođene organe. Po pravilu, ako se vaskulitis počeo pojavljivati kao posledica alergijske reakcije, tada lečenje nije potrebno, proći će samo od sebe. Ali ako su pogođena pluća, bubrezi, mozak ili drugi vitalni organi, tada treba odmah započeti terapiju lečenjem. Vredi napomenuti da uzroci vaskulitisa u mnogim slučajevima ostaju nepoznati.

Da li je moguće izbeći vaskulitis i kako ga lečiti

Lečenje vaskularne bolesti prvenstveno zavisi od vrste vaskulitisa, težine upalnog procesa i organa koji je zahvaćen.

Sistemski vaskulitis je autoimuna bolest, pa je lečenje pre svega usmereno na minimiziranje odgovora imunog sistema, što smanjuje intenzitet simptoma. Uzimanje lekova koji suzbijaju imunološki sistem može se nastaviti nekoliko godina da bi se postigla stabilna remisija. Druga faza lečenja se sprovodi radi vraćanja funkcija organa koji su bili pogođeni bolešću. Po pravilu se lečenje izvodi u zavisnosti od stepena infekcije različitih organa i sistema. Štaviše, potrebna je višekomponentna terapija, odnosno sveobuhvatan pristup da bi se obnovio imuni sistem i eliminisale kliničke manifestacije. U praktičnoj medicini najčešće se koriste antihistaminici i protivupalni lekovi, u težim slučajevima se koriste lekovi koji suzbijaju imuni sistem. Pored toga, lekovi treba da ojačaju zidove krvnih sudova i smanje uticaj imunih kompleksa na njih. Vaskulitis treba lečiti pod kontrolom laboratorijskih ispitivanja. Kod vaskulitisa neophodno je i pročišćavanje creva. Za spoljno lečenje, koje ima sekundarnu, pomoćnu vrednost, tokom perioda ljubičastih osipa koriste se masti koje pomažu u vraćanju elastičnosti i gustine vaskularnih zidova. Sa erozivno – ulcerativnim manifestacijama koriste se epitelizacijske masti. Pacijenti sa svim oblicima alergijskog vaskulitisa trebali bi biti pod preventivnim merama protiv ponovne pojave.

Kod hemoragičnog vaskulitisa, sekundarnog vaskulitisa sa komplikacijama, lečenje supstratima koji sadrže alkohol je efikasno, jer se oni bolje apsorbuju u sluznici gastrointestinalnog trakta i u koži.

Tinktura od limuna, klinčića i Asidoxin sol.

Vaskulitis je bolest koja kada se jednom pojavi, može se ponovo pojaviti. Zato je kod ove patologije veoma važna prevencija, koja uključuje ne samo lekove.

Pitanja ishrane je jako važno. Ona povećava elastičnost zidova krvnih sudova, smanjuje nivo holesterola, podstiče cirkulaciju krvi, stabilizuje vodeno – slani balans.

Autor: Вячеслав Варнавский / Translation and processing  dr Ivana Miljković

Bioinformacioni centar Beograd / asidox.com

 

 

Ishrana: Tema zamotana u više konfuzija

Ishrana: Tema zamotana u više konfuzija

U svetu ishrane nema brzih odgovora a u medicinskoj nauci nije lako dokazati bilo koju teoriju. Nauka o ishrani nije drugačija a ljudi su podjednako različiti kao i hrana koju konzumiraju. Malo je informacija o ishrani koje stižu do javnosti a koje su čvrsto utemeljene u nauci i zbog toga plaćamo veliku cenu.

Zašto je tako teško odrediti da li je hrana dobra ili loša za zdravlje

Koristi od zdravog načina života su ogromne jer možete da:

– živite duže

– izgledate i osećate se mlađe

– imate više energije

– smanjite težinu

– snizite nivo holesterola u krvi

– sprečite, pa čak i preokrenete srčana obolenja

– smanjite rizik od raka prostate, dojke i drugih tipova raka

– sačuvate vid do poznih godina

– sprečite i lečite dijabetes

– izbegnete operaciju u mnogim slučajevima

– u velikoj meri smanjite potrebu za lekovima

– održavate kosti jakim

– izbegnete impotenciju

– izbegnete šlog

– sprečite pojavu kamena u bubregu

– sprečite da vaša beba dobije dijabetes tipa I

– olakšate zatvor

– snizite krvni pritisak

– izbegnete Alchajmerovu bolest

– pobedite artritis

i još mnogo toga…

Ovo su samo neke koristi i sve mogu biti vaše.

Cena?

Jednostavno promenite ishranu.

Ne znam da je ikada bilo moguće tako lako ili uz tako malo napora ostvariti tako značajne korisne efekte.

 

Princip broj 1

Ishrana predstavlja kombinovane aktivnosti bezbrojnih supstanci iz hrane. Celina je veća od zbira njenih delova

Materije koje dobijamo iz hrane koju jedemo ulaze u niz reakcija koje deluju zajedno proizvodeći dobro zdravlje. Ovim materijama se pažljivo upravlja složenim kontrolnim mehanizmima unutar naših ćelija i širom naših tela i ti kontrolni mehanizmi odlučuju gde koja hranljiva materija ide, kolika količina sastojaka je potrebna i kada će se svaka od reakcija odigravati. Oni koji su u zabludi mogu da ističu vrline pojedinačne hranljive materije ili hemikalije, ali je ovakvo razmišljanje previše pojednostavljeno. Naša tela znaju kako da koriste materije u hrani koje su upakovane zajedno, odbacujući neke a koristeći druge. Ovo se ne može prenaglasiti, jer predstavlja osnov za razumevanje dobre ishrane.

Princip broj 2

Sami vitaminski dodaci ne predstavljaju recept za dobro zdravlje

Pošto ishrana deluje kao beskrajno složen biohemijski sistem koji uključuje na hiljade hemikalija i hiljade efekata na vaše zdravlje, besmisleno je tvrditi da izolovane materije uzete u vidu dodataka mogu da zamene celovite namirnice. Dodaci neće dovesti do dugoročnog zdravlja i mogu da izazovu nepredvidive sporedne efekte. Štaviše, oni koji se oslanjaju samo na dodatke, odlažu korisnu i dugoročnu promenu ishrane.

Princip broj 3

Ne postoje hranljive materije u namirnicama životinjskog porekla koje nisu bolje obezbeđene u biljnim namirnicama

Sveukupno gledano može se reći da bilo koja namirnica biljnog porekla ima više sličnosti po pitanju sastava hranljivih materija sa drugim biljnim namirnicama nego sa namirnicama životinjskog porekla. Tačno je i obrnuto, sve namirnice životinjskog porekla su sličnije drugim životinjskim namirnicama nego biljnim namirnicima. Na primer, iako se riba značajno razlikuje od govedine, riba je daleko sličnija govedini nego pirinču. Čak i namirnice koje predstavljaju izuzetak od pravila, kao što je jezgrasto voće, semenje i obrađeni nisko – masni životinjski proizvodi, ostaju u jasno odvojenim biljnim i životinjskim hranljivim grupama.

Princip broj 4

Geni sami po sebi ne određuju bolesti. Geni funkcionišu samo aktiviranjem ili ekspresijom a ishrana igra ključnu ulogu u određivanju koji će se geni, dobri ili loši, aktivirati

Naši geni predstavljaju kod za sve u našim telima, kako dobro tako i loše. Međutim, značajan deo ove usmerenosti na gene je pogrešan jer ne uviđa suštinsku stvar: ne ispoljavaju se svi geni u potpunosti i sve vreme. Ako oni nisu aktivirani ili ispoljeni, ostaju biohemijski uspavani. Geni koji miruju nemaju nikakav efekat na naše zdravlje. Ovo je očigledno mnogim naučnicima i mnogim laicima, ali se značaj ove ideje retko shvata. Šta prouzrokuje da neki geni miruju, a da drugi budu aktivni? Odgovor: sredina, naročito ishrana. Aktiviranje našeg genetiskog koda predstavlja svemir međusobnih biohemijskih reakcija skoro neverovatne složenosti. Ovaj biohemijski svemir reaguje sa mnogim drugim sistemima, uključujući ishranu, koja sama po sebi predstavlja cele sisteme složene biohemije. Sa genetičkim istraživanjima krećemo u veliku potragu sa ciljem da zaobiđemo prirodu ali vrlo lako možemo završiti u goroj poziciji od one od koje smo počeli.

Princip broj 5

Ishrana može značajno da kontroliše štetne efekte škodljivih hemikalija

Korisno je razmišljati o ovom principu na drugi način: hroničnoj bolesti kao što je rak potrebne su godine da se razvije. One hemikalije koje dovode do inicijacije raka su često one koje dospevaju na naslovne strane. Međutim, ono što se ne pojavljuje na naslovnim stranama, je činjenica da se proces razvoja bolesti nastavlja dugo nakon inicijacije i ishranom može biti ubrzan ili zaustavljen tokom stupnja promocije. Drugim rečima, ishrana je ta koja prvenstveno određuje da li će bolest ikada načiniti štetu.

Princip broj 6

Ista ishrana koja sprečava bolest u ranim stupnjevima (pre dijagnoze) može takođe da zaustavi ili preokrene bolest u njenim kasnijim fazama (nakon dijagnoze)

Vredi ponoviti da su hroničnim bolestima potrebne godine da se razviju. Na primer, sasvim je moguće da veliki broj sredovečnih žena živi sa rakom dojke koji je iniciran tokom tinejdžerskih godina, a neće moći da se uoči do menopauze. Verujem da je gram prevencije jednak kilogramu leka i da što se ranije u životu počne sa dobrom ishranom, to će zdravlje biti bolje. Međutim za one koji već nose teret bolesti, ne smemo da zaboravimo da ishrana i dalje može da igra vitalnu ulogu.

Princip broj 7

Ishrana koja je zaista korisna za jednu bolest poboljšaće zdravlje i u drugim slučajevima

Što sam više razumevao biohemijske procese različitih bolesti, to sam više uviđao da ove bolesti imaju dosta toga zajedničkog. Zbog ovih impresivnih zajedničkih odlika, jedino je razumno da će ista dobra ishrana dovesti do zdravlja i sprečiti bolesti u slučaju velikog broja bolesti. Čak i ako je recimo ishrana neprerađenim biljnim namirnicama efektivnija u lečenju srčanih bolesti nego u lečenju nekih drugih bolesti, možete biti sigurni da ova ishrana neće podsticati razvoj jedne bolesti dok sprečava drugu.

Princip broj 8

Dobra ishrana dovodi do zdravlja u svim oblastima vašeg postojanja. Svi delovi su međusobno povezani

Konceptualno, ja verujem u holistički pristup zdravlju, ali ne kao privlačnu frazu za svaku nekonvencionalnu i često nedokazanu praksu. Hrana i ishrana su, na primer, od prvenstvenog značaja za vaše zdravlje. Proces jedenja predstavlja možda najprisniji susret sa našim svetom i to je proces pri kome ono što jedemo postaje deo našeg tela. Međutim, važna su i druga iskustva, kao na primer fizička aktivnost, emocionalno i mentalno zdravlje i dobrobit naše životne sredine. Ugrađivanje ovih različitih sfera u naš koncept zdravlja je značajno jer su sve one međusobno isprepletene. Ponekad ljudi pokušavaju da suprotstave ove dve oblasti života. Ljudi se pitaju da li mogu da ponište loše navike ishrane time što će trčati. Odgovor na ovo je ne. Koristi i rizici koje proizvodi ishrana su presudni i veći od koristi i rizika koje proizvode druge aktivnosti. Pored toga, zašto bi neko želeo da pokuša da uravnoteži koristi i rizike kada može da ostvari sve koristi? Ljudi se takođe pitaju da li se korist po zdravlje javlja zbog vežbanja ili zbog dobre ishrane. Na kraju, to je samo akademsko pitanje. Činjenica je da su ove dve sfere naših života prisno povezane a ono što je značajno je da deluju zajedno kako bi poboljšale ili umanjile zdravlje.

I na kraju: Zašto je ishrana tako teška za proučavanje.

Zato što onaj ko ima zlato, određuje zlatno pravilo.

      /Bioinformacioni centar Beograd; source Chinese study; MNT/

       Izvod iz: Asidox terapijska ishrana – Asidoxin /asidox.com/

          Bioinformacioni centar Beograd

            Call centar: +381 65 449 60 26

                                  +387 66 630 949

          dr sci. med. Draško Jevđenić