Izaberite stranicu

Danas, čini se više nego ikad, postoji ogroman interes za poboljšanje zdravlja ljudi. Međutim, i pored angažovanja ogromnih materijalnih i umnih resursa u biomedicinskim istraživanjima i zdravstvenoj zaštiti, zdravlje ljudi je i dalje veoma ugroženo mnogobrojnim savremenim psihosomatskim bolestima koje nalaze plodno tle kod današnjeg čoveka izloženog svakodnevnom stresu. Pošto parcijalne metode nisu pokazale uvek željenu efikasnost u prevenciji ili lečenju psihosomatskih poremećaja neophodni su novi pristupi, koji će uključiti i tradicionalne metode, orijentisane na izlečenje čoveka kao celine a ne bolesti kao simptoma poremećaja te celine. U fokusu ovih tradicionalnih metoda su akupunkturni sistem i svest, važni opšti psihosomatski  regulatori zdravstvenog stanja organizma.

U poslednjih nekoliko decenija otkriveno je da je akupunkturni sistem u bliskoj funkcionalnoj vezi i sa centralnim nervnim sistemom, sa endokrinim sistemom, kao i sa perifernim i autonomnim nervnim sistemom. Novija istraživanja specifičnih unutarćelijskih koneksonskih kanala (posredstvom kojih se odvija evolutivno stariji tip interćelijske komunikacije), zatim istraživanje transportnih jonskih električnih signala između podraženih ćelija, pokazuju  značajno povišenu koncentraciju istih tih signala unutar akupunkturnih tačaka i meridijana.

Takođe, ovi kanali su povezani sa simpatičkim i parasimpatičkim autonomnim nervnim sistemom, što ukazuje da je i mehanizam akupunkturnog delovanja, iniciran dejstvom na akupunkurne tačke na površini kože, posredovan aktivacijom / deaktivacijom autonomnog nervnog sistema, kičmene moždine i mozga.

Akupunktura je tradicionalna kineska metoda lečenja raznih oboljenja. Kako je akupunktura postepeno evoluirala, približavajući se saznanjima i metodologiji savremene nauke, danas se i primenjuje u okviru savremene medicine.

Akupunktura ima svoju primenu kod velikog broja bolesti i poremećaja svih sistema ljudskog organizma:

 

Sistem organa za disanje                                                                                                            Sistem organa za varenje

Srce i cirkulatorni sistem                                                                                                              Skeletni sistem

Urinarni sistem                                                                                                                                Pokrovni sistem (koža)

Endokrini sistem                                                                                                                              Imuni sistem

Limfni sistem                                                                                                                                    Reproduktivni sistem

Mišićni sistem                                                                                                                                   Nervni sistem

Psihička oblast delovanja                                                                                                              Psiho somatski poremećaji

 

 

Autori i lekari iz oblasti terapije akupunkturom: dr Ivana Miljković i dr Draško Jevđenić

Bioinformacioni centar Beograd

Call centar: +381 65 449 60 26 (tel i viber)

e – mail: bioinfocentar@gmail.com

Facebook: Akupunktura Beograd