Izaberite stranicu

Ne zna se šta je sve organizmu potrebno iz beskrajno velike zalihe genetskih uspomena na hranu predaka. Naši preci su se hranili nečim što mi više ne jedemo ili smatramo da nije zdravo a za čim naš organizam ponekad čezne. Ako se pojedinac hrani isključivo po nekom spisku zdrave hrane, nije sigurno da se zdravo hrani. Zdravo se hraniti znači jesti hranu koja isključivo odgovara našem organizmu. To znači i slušati organizam jer nije u potpunosti ispitana veza između određenih namirnica, kako organizma iz različitih podneblja tako i potreba svakog organizma posebno. U svakodnevnom praktičnom smislu zdravo se hraniti znači jesti što jednostavnije, raznovrsnije i pravilno kombinovati hranu, jesti redovno, jesti uredno, dovoljno a pritom i jesti malo. Narodi koji se kroz istoriju nisu hranili određenom namirnicom ili oni koji su se suviše hranili jednom i stekli time odbojnost neće je voleti i neće im odgovarati u fiziološkom smislu. Slično tome ako jedno dete ili jedan čovek ne podnosi određenu namirnicu ma koliko ona važila za zdravu, ne treba da je jede. Ta namirnica bi mogla čak da ima štetna dejstva na njegov organizam ili da aktivira neku neispoljenu bolest ili sindrom koji je uslovno rečeno u sukobu sa njom. Genetsko nasleđe, promena metabolizma na pet do sedam godina, promena ukusa u različitim životnim dobima, fizička konstitucija, profesija i druge osobenosti, sve ukazuje da je za naše zdravlje individualni  pristup hranjenju najbolji. Dakle u svojoj prehrani ne bi se trebalo voditi porodičnim ili  kulturološkim navikama društva  jer mi smo genetski predodređeni da napredujemo u drugačijem svetu.

 

 

dr sci. med. Draško Jevđenić / Dr. Asidox Team / asidox.com