Izaberite stranicu

Asidox protokol deluje na ustaljene biološke procese i kontrolne sisteme čime se organizmu omogućava da dođe do punih kapaciteta imunološke odbrane, regeneracije tkiva i uspostavljanja fizioloških procesa organizma, isključivo kao celine.
Asidox protokol je osmišljen da aktivira antinflamatorne i imunološke potencijale u cilju funkcionalne i metaboličke efikasnosti.
Asidox protokol u osnovi ima dostignuća Biomedicine, grane medicine koja primenjuje zajedničke principe prirodnih nauka u kliničkoj praksi-biologije, hemije i fizike.
Pristupi Asidox protokola su u opsegu delovanja od molekularnih interakcija do fizičko-biohemijskih procesa.
Ti pristupi su osnova Asidox protokola u svrhu novih strategija dijagnostike i terapija. Autori Asidox protokola su dr Draško Jevđenić i dr Herman Bauman.

Dr. Asidox Team / asidox.com