Izaberite stranicu

Razumevanje. Reč sa kojom sve počinje. Iako izgovorena može biti nečujna za neke ljude, ona svakako mora biti duboko utemeljena osnova za one koji su sa suprotne strane. Ljudi koji dožive gubitak sluha suočavaju se sa različitim izazovima u zavisnosti od toga kada se poremećaj javio i koliko je vremena bilo potrebno da se razvije.

Takvi ljudi će se možda morati upoznati s novom opremom, podvrgnuti se operaciji, naučiti jezik znakova i čitanja sa usana ili koristiti različite komunikacione uređaje. Osećaj izolacije je čest problem koji ponekad može dovesti do depresije i usamljenosti.

Osobe sa gubitkom sluha često su imale različite štetne zdravstvene događaje i prateća bolesna stanja. Isto tako, neki stručnjaci smatraju da socijalna izolacija koja ponekad dolazi sa gubitkom sluha može rezultirati sa manjom stimulacijom centralnog nervnog sistema i na kraju sa padom kognitivnih funkcija (opažanja, razumevanja, učenja i pamćenja).

Čovekov slušni sistem je složen i delikatan deo našeg senzornog sistema. On radi u skladu sa nervnim sistemom kako bi nam omogućio da razumemo svet zvuka oko sebe.

Aktuelna istraživanja razmatraju vezu između gubitka sluha, poremećaja mikrocirkulacije, poremećaja nervnih impulsa u uhu s jedne strane i demencije i ukupnog mentalnog zdravlja osobe sa druge strane.  Pogoršanje nervnih impulsa u uhu može biti pokazatelj šire degeneracije neurona ili drugog procesa koji je u toku.

Veliki značaj se daje očuvanju i ponovnom uspostavljanju mikrocirkulacije unutrašnjeg uha i mozga jer su istraživanja dokazala da poremećaj cirkulacije na ovom nivou doprinosi a često je i sam uzrok tinitusa (zujanja u ušima) i slabljenja sluha. Asidoxin je jedan od preparata koji je na evropskom tržištu pokazao značajne rezultate u oblasti mikrocirkulacije.

Sve najnovije studije u svetu su usmerene i na sagledavanje efekata povezanosti između primene slušnih pomagala i povoljnih zdravstvenih ishoda.

Postoje značajne razlike između rezultata kod osoba sa gubitkom sluha koje su nosile slušni aparat u poređenju sa onima koje nisu.

Korištenje slušnog aparata zajedno sa terapijom poboljšanja mikrocirkulacije, uz praćenje stanja nervnih impulsa iz uha, smanjilo je:

  • relativni rizik od dijagnoze demencije – uključujući Alchajmerovu bolest – za 25 %
  • rizik od dijagnoze depresije ili anksioznosti za 15 %
  • relativni rizik od povreda usled pada za 17 %

Stabilnost  i poremećaj sluha se klasifikuje na sledećih šest nivoa: normalan, blagi, umereni, umereno teški, teški i duboki.

Oštećenje sluha, gluvoća ili gubitak sluha odnosi se na delimičnu ili potpunu nesposobnost da se čuje zvuk.

Važno je razlikovati i različite nivoe gubitka sluha.

Lako oštećenje sluha: uglavnom je konduktivno i osoba ima osećaj da malo slabije čuje

Srednje oštećenje sluha: osoba čuje u tihom okruženju kada se glasnije govori (na ovom nivou neophodno je koristiti slušni aparat)

Teško oštećenje sluha: osoba čuje ton ali umanjeno i izostaje razumevanje sagovornika

Totalna gluvoća: potpuni gubitak sluha, veoma retko

S obzirom na to gde je nastalo oštećenje postoji sledeća podela:

  • Konduktivni gubitak sluha

Kada vibracije zvuka ne prelaze iz spoljašnjeg u unutrašnje uho odnosno u kohleu.

  • Senzorno – neuralni gubitak sluha

Gubitak sluha uzrokovan disfunkcijom unutrašnjeg uha, kohlee, slušnog živca ili centralnog nervnog sistema.

  • Mešoviti gubitak sluha

Ovo je kombinacija poremećaja u sprovođenju i senzornoneuralnog poremećaja.

  • Neuralni gubitak sluha

Nastaje oštećenjem slušnog nerva.

 Postoji i nekoliko varijacija gubitka sluha:

Simetrični i asimetrični –  simetrični kada je gubitak sluha na oba uha jednak i asimetrični kada je stepeni gubitka sluha različit na jednom i drugom uhu.

Bilateralni i unilateralni – bilateralni ili obostrani kada je  gubitak sluha na oba uha i unilateralni kada je gubitak sluha samo na jednom uhu.

Progresivni i iznenadni gubitak sluha – kada se sluh pogoršava postepeno, tokom vremena i kada do gubitka sluga dođe spontano odnosno iznenada.

Varirajući i stabilni gubitak sluha – varirajući ili fluktuirajući gubitak sluha je onaj koji može da se popravi određenim terapijskim uticajima i stalni gubitak sluha koji je konstantan.

Biljana Aleksić dipl. defektolog

dr Draško Jevđenić

Stručne konsultacije:

AUDIO PARTNER

+381 62 715 862