Izaberite stranicu

Bolest je posledica necelishodne ishrane. Necelishodna ishrana rezultat izopačenih prohteva. Izopačeni prohtevi proizvod psihičke disharmonije koja nastupa usled nedostatka čiste ljubavi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Medicina divina

Asidox dijeta

 

ASIDOX dijeta – ASIDOX ishrana po dijagnozama je protokol definisan na osnovu: biološke vrednosti, antiupalnog, antioksidativnog i regenerativnog delovanja, prebiotskog i probiotskog sastava, količine enzima i inhibitora enzima, vitamina i antivitamina, prisustva endogenih i egzogenih toksina, hormonski aktivnih supstanci, odnosa nutrijenata (hranjivih sastojaka), alergenog potencijala i netolerancije hrane uslovljeno emocionalim promenama.

 

ASIDOX dijeta – ASIDOX terapijska ishrana je protokol ishrane po dijagnozama zasnovan na sledećim naučnim i praktičnim iskustvima:

 

Geni sami po sebi ne određuju da li će bolest nastati. Oni funkcionišu ekspresijom ili aktiviranjem. Ali ishrana i okruženje jesu ključ koji će se geni aktivirati.

Zavisno od kvaliteta hrane u našem svakodnevnom jelovniku naše stanje iz dana u dan proporcionalno se menja izazivajući promene u kvalitetu krvi i nervnim reakcijama što na duži rok dovodi do promena u funkciji a onda i do promena u strukturi.

Dugogodišnja istraživanja definitivno su označila upalni proces i poremećaj mikrocirkulacije u organizmu kao glavni uzrok  patoloških stanja. Savremeni naučnici ovu oblast medicinske nauke smatraju novim konceptom lečenja.

Netačno je ustaljeno mišljenje da hrana koja je prirodna mora biti istovremeno i zdrava a da su samo namirnice koje su tehnološki obrađene potencijalno opasne.

Dužina života je obrnuto proporcijalna stepenu iscrpljenosti enzimskog i koenzimskog potencijala organizma.

Važno je održati visok nivo dinamičnosti hemijskih procesa transformacije energije i materije u organizmu.

Toksini akumulirani u telu odgovaraju sukobu potisnutom u psihi.

Mnoge namirnice sadrže veliki broj enzima ali i inhibitora enzima. Ukoliko se ovi inhibitori ne deaktiviraju predstavljaju veliki napor za probavni sistem.

Uzrast je jedan od najvažnijih faktora u svim protokolima jer se metabolizam menja na svakih pet do sedam godina.

Prekomerno konzumiranje jedne tvari je veoma štetno za zdravlje.

Naša percepcija spoljnog sveta koja dovodi do emocionalnih udara utiče na veoma brzu potrošnju vitamina i minerala.

Najvažnije je pravilno kombinovanje hrane.

Značaj demulcenata u ishrani – hrana koja umiruje upale i iritirana tkiva.

Opterećenje endotoksinima kao posledica povećanog broja endotoksinskih bakterija u crevima dovodi do gojaznosti i obolenja.

Čak 90% tkiva primarnog živca koji se zove vagus nosi informacije od želuca prema mozgu a ne obratno.

Depresija povezana sa niskim nivoom serotonina ili višak serotonina koji uključuje upale mogu biti otklonjeni hranom.

Čovekove reakcije i ponašanje definišu neurološki, biohemijski, genetski, kognitivni, psihodinamski, socijalni faktori okruženja i energetski tokovi.

Ne postoji univerzalni savet, postoji jedinstven okvir oko koga je izgrađena individualnost svake ličnosti. Tako je i sa hranom.

 

Autori Asidox ishrane po dijagnozama i kontakt (Serbia):

Dr Asidox Team

Bioinformacioni centar Beograd

Call centar:

+381 65 449 60 26 (tel i viber)

+387 66 630 949 (tel i viber)

e – mail:

bioinfocentar@gmail.com

asidox@hotmail.com