Izaberite stranicu

 

Nakon brojnih istraživanja zaključeno je da lokalni ili generalizovani poremećaji u mikrocirkulaciji prethode ili nastaju praktično u svim bolestima.
Zanimljivo je da promene u mikrocirkulaciji nisu u korelaciji sa promenama u sistemskoj hemodinamici cirkulacije krvi.

Mikrocirkulatorini poremećaji su od velikog značaja za humanu medicinu, jer se mnogobrojna dešavanja u svim fiziološkim ili patološkim procesima odvijaju uz obavezno učešća mikrocirkulacije. Jedan su od primarnih činilaca povećanog morbiditeta i loše prognoze. Sa razvojem patoloških stanja znaci i simptomi mikrovaskularnih poremećaja se često kombinuju u raznim oblicima i različitim intenzitetima, tako da u zavisnosti od vrste funkcionalnih poremećaja u mikrocirkulaciji nastaju i mnogobroji, različiti sindromi.

Termin su osmislili naučnici SAD-a 1954. godine s ciljem da u sebi integriše jedinstven metodološki pristup mehanizmima koji se odnose pre svega na kapilarni protok krvi, što je kasnije dovelo do pojma »mikrocirkulacija« kao kompleksnog sistema koji u sebi integriše aktivnosti tri podsistema:

hemomikrocirkulaciju (mikrocirkulacija krvi),

limfnu cirkulaciju,

međuprostornu cirkulaciju (intersticijalnu mikrocirkulaciju).

Glavni zadatak krvnog sistema u telu je da održavanjem dinamičke ravnoteže protoka i drugih parametara kretanja tečnosti i materija u tkivima obezbedi homeostazu unutrašnje sredine. Sistem mikrocirkulacije omogućava transport krvi i limfe kroz najmanje krvne i limfne sudove, transport gasova, vode, mikro i makromolekula  kroz biološku barijeru (zidove kapilara) i kretanje materija u ekstravaskularnom prostoru.

Literatura:

  • Kanoore Edul VS, Enrico C, Laviolle B, Risso Vazquez A, Ince C, Dubin A. Quantitative assessment of the microcirculation in healthy volunteers and in septic shock patients. Critical Care Medicine. 2012;40(5):1443–1448.
  • Sherwood, Lauralee. Human Physiology. From cells to systems. (7th ed.). Cengage learning. pp. 361
  • Conti, Fiorenzo. Fisiología Médica (1st ed.). Mc-Graw Hil
  • De Backer D, Creteur J, Preiser JC, Dubois MJ, Vincent JL. Microvascular blood flow is altered in patients with sepsis. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2002
  • asidox.com/ Asidoxin / Dr. Asidox Team

                                                                         dr sci. med. Draško Jevđenić / Dr. Asidox Team / asidox.com